ENQUIRY FORM

If you have any enquiry.please contact us by filling out the following form Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu sau
Tên
Tên công ty
Tiêu đề công việc
Điện thoại
Fax
Email
Lời nhắn
Mã code

CONTACT

Trụ sở tại Việt Nam

Địa Chỉ: Tầng 12A, tòa Discovery Complex, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: (024)32033315
Email: vietbo@xtep.com

Trụ sở tại Việt Nam

Địa Chỉ: Tầng 12A, tòa Discovery Complex, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: (024)32033315
Email: vietbo@xtep.com

Trụ sở tại Việt Nam

Địa Chỉ: Tầng 12A, tòa Discovery Complex, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: (024)32033315
Email: vietbo@xtep.com