dàn khách mời của xtephanoi

Cùng những người nổi tiếng tham gia trải nghiệm những hoạt động thú vụ nằm trong khuôn khổ XTEPHANOI ngay tháng 10 này!
Li Ruiling

Thành tích cá nhân
Thời gian hoàn thành chặng Marathon full: 2:40
Thời gian hoàn thành chặng half Marathon: 1:16
Giải thưởng: Cuộc thi Marathon quốc tế Changchun 2019
Giải nhất giải chạy cho nữ trong nước
Thời gian hoàn thành: 2:55
Tham gia: Chặng đua full marathon cho nữ tại giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2019

Zhang Kaiqin

Thành tích cá nhân
Thời gian hoàn thành chặng Marathon full: 2:42:15
Thời gian hoàn thành chặng half Marathon:: 1: 15: 47
Giải thưởng: Cuộc thi Marathon quốc tế Changchun 2019
Giải nhất giải chạy nửa chặng cho nữ
Thời gian hoàn thành: 1: 18
Tham gia: Chặng đua half marathon cho nữ tại giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2019

Zhu Renxue

Thành tích cá nhân
Thời gian hoàn thành chặng Marathon full: 2:18:11
Thời gian hoàn thành chặng half Marathon:: 1:05:15
Tham gia: Chặng đua half marathon cho nam tại giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2019

Liu Hongliang

Thành tích cá nhân
Thời gian hoàn thành chặng Marathon full: 2:15:22
Thời gian hoàn thành chặng half Marathon: 1:04:10
Giải thưởng: Cuộc đua marathon quốc tế Bắc Kinh 2019
Giải nhất giải chạy nửa chặng cho nam
Thời gian hoàn thành: 1:05:23
Tham gia: Chặng đua full marathon cho nam tại giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2019

Lan Xia

Thành tích cá nhân
Thời gian hoàn thành chặng Marathon full: 2:56
Tham gia: Chặng đua half marathon cho nữ tại giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2019

đăng ký tham gia xtephanoi ngay hôm nay!

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐẾM NGƯỢC TỚI XTEPHANOI 2019

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN VOUCHER 300K